pim.sk

Projects

  • Basic Data Table - Dátové tabuľky s inou logikou ako ponúkajú ostatní
    Dokumentácia
  • Pim Docs - Zverejňovanie Ľubovoľných Dokumentov
    Dokumentácia Demo
  • Working Times - meranie pracovného času
  • Media Server - práca so súbormi na serveri
  • API utilities
  • Ďalšie projekty, ktoré ale nemôžem zverejniť (CRM, Dispečing, Archivníctvo, Riadená dokumentácia, Stolárstvo, ...)