pim.sk

Projects

 • Basic Data Table - Dátové tabuľky s inou logikou ako ponúkajú ostatní
  Dokumentácia v3 Dokumentácia v2
 • Pim Docs - Zverejňovanie Ľubovoľných Dokumentov
  Dokumentácia Demo
 • Drag & Drop / VUE - presun údajov medzi poliami
 • Working Times - meranie pracovného času
 • Media Server - práca so súbormi na serveri
 • API utilities
 • Ďalšie projekty, ktoré ale nemôžem zverejniť (CRM, Dispečing, Archivníctvo, Riadená dokumentácia, Stolárstvo, ...)